• English
  • Български
  • Српски
  • Ελληνικά
  • Türkçe
+30 6938 538 538 +359 882 538 538
Mid-Laser

Mid-Laser

MID LASER 2.5

Επιτραπέζια μονάδα για κλινική χρήση.

Η συσκευή MID LASER 2.5 αποτελεί το πιο ευέλικτο σύστημα laser της αγοράς και προσφέρεται για κλινική, θεραπευτική χρήση σε παθήσεις ασθενών από επαγγελματίες του χώρου της ιατρικής, της φυσικής αποκατάστασης και της αισθητικής.

Αποτελείται:

Η συσκευή MID LASER 2.5 αποτελείται από την βασική, επιτραπέζια μονάδα στην οποία συνδέονται οι διαφορετικές διοδικές κεφαλές laser. Η μονάδα βάσης ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος ενώ η θεραπεία γίνεται με τις κεφαλές.

Μπορεί να λειτουργήσει με όλες τις κατωτέρω περιγραφόμενες κεφαλές laser ή αυτές που επιπλέον θα είναι διαθέσιμες σύντομα στην αγορά, όπως η 980nm.

Με άλλα λόγια η επιτραπέζια ή κινητή μονάδα επιδέχεται και λειτουργεί με όλους τους τύπους διοδικών laser που εσείς θα επιλέξετε να αγοράσετε και να «κουμπώσετε» στη συσκευή για θεραπεία του ασθενούς σας.

Mid-Laser
Mid-Laser
Mid-Laser

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μονάδα διαθέτει στο εσωτερικό της μια ενσωματωμένη ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου και μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο χώρο που έχει διακοπεί ή δεν υπάρχει ρεύμα.

Η συσκευή MID LASER 2.5 διαθέτει τέσσερα πλήκτρα για κάθε ένα από τα δυο διαφορετικά κανάλια λειτουργίας της κάθε κεφαλής. Με τα πλήκτρα αυτά ελέγχουμε την ποσότητα ενεργειακού φωτός ή φωτονιακής δραστηριότητας, που θα περάσει στο σώμα του ασθενούς σύμφωνα με το τι θα πρέπει να θεραπεύσουμε και το βάθος που βρίσκεται το πρόβλημα του ασθενούς, όπως π.χ. σε μια επιφανειακού χαρακτήρα θεραπεία (δέρμα, πληγές, τένοντες) ή σε ένα πιο βαθιά ευρισκόμενο πρόβλημα, όπως μια μεγάλη άρθρωση και κάποιο μυ.

Όλες οι κεφαλές laser που συνδέονται στην βασική μονάδα επηρεάζονται από το ποσοστό ενέργειας του φωτός laser που εμείς θα επιτρέψουμε να περάσει από αυτές. Αυτό το ποσοστό μπορεί με την σειρά του να επηρεάσει το αποτέλεσμα της θεραπείας του ασθενούς.

Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει πλήκτρα μέσω των οποίων ρυθμίζουμε την ποσότητα ενέργειας ανά δευτερόλεπτο και ανά cm2, τα λεγόμενα Joules, καθώς επίσης και τις συχνότητες που η κάθε κεφαλή θα εκπέμψει. Όταν η δοσολογία που ρυθμίσαμε έχει περάσει στο σώμα του ασθενούς ένα ηχητικό σήμα ακούγεται και εμείς πρέπει να μετακινήσουμε την κεφαλή στο επόμενο προς θεραπεία σημείο.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔOΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LASER

Η συσκευή διαθέτει επιπλέον δείκτη μέτρησης της εξερχόμενης ισχύος της κεφαλής που αγοράσατε, προκειμένου να ελέγχετε ότι αυτή λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί και για τα χρήματα όπως εσείς έχετε πληρώσει για να την αγοράσετε, καθότι η αγορά γέμισε από εμπόρους οι οποίοι διαφημίζουν ότι τα laser που πουλούν παράγουν εκατοντάδες Watt ισχύος εξόδου, χωρίς αυτό να συμβαίνει ποτέ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΧΓΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

Αυτή η ιδιαιτερότητα της διπλής ψηφιακής οθόνης έχει σαν αποτέλεσμα την ξεχωριστή ρύθμιση και καταγραφή διαφορετικών laser δηλώνοντας ποιος τύπος ή ποιο μήκος laser έχει χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία, για πόσο χρόνο και πόσα Joule.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ JOULE

Με αυτή τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσδιορίσει την ποσότητα ενεργειακής δράσης (Joule/cm2) που θα διοχετεύσει στο ασθενές σημείο. Όταν αυτό συμβεί, ακούγεται και το ηχητικό σήμα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LASER

Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό αυτόματης διακοπής της εκπομπής του φωτός από την ή τις κεφαλές που εκπέμπουν για χρονικό διάστημα δέκα λεπτά. Όταν το χρονικό διάστημα παρέλθει η παύση αυτή επικυρώνεται με ένα διπλό ήχο.

ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ LASER

Μια ιδιαιτερότητα που η επιτραπέζια συσκευή MID LASER 2.5 διαθέτει είναι και οι διπλές έξοδοι κεφαλών laser. Αυτό αποτελεί καινοτομία από την Irradia στον κόσμο των θεραπευτικών laser ήδη από τα προηγούμενα μοντέλα της, διότι κανείς μπορεί να συνδέσει δυο ίδιες κεφαλές laser μειώνοντας έτσι τον χρόνο θεραπείας που απαιτείται σε μια θεραπευτική συνεδρία.

Μια επιπλέον καινοτομία της Irradia αποτελεί και η δυνατότητα της λειτουργίας της συσκευής MID LASER 2.5 να εργάζεται με δυο διαφορετικούς τύπους κεφαλών laser οι οποίες μπορούν συγχρόνως να εκπέμπουν όχι μόνο σε διαφορετικό μήκος κύματος, αλλά και σε διαφορετικό παλμικό ή υπερπαλμικό σχήμα, σε διαφορετική συχνότητα, αλλά και με διαφορετική δοσολογία θεραπεύοντας επίμαχα πονεμένα σημεία του ασθενούς με ένα πολύ ευέλικτο τρόπο.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ LASER

Οι καινοτομίες της συσκευής MID LASER 2.5 είναι πολλές. Μια ακόμη από αυτές είναι ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε την έξοδο ισχύος των παλμικών κεφαλών από χαμηλότερες σε υψηλότερες. Αυτό ισχύει για όλες τις παλμικές κεφαλές laser εκτός από το υπερπαλμικό laser GaAs 904nm, όπου η έξοδος είναι αμετάβλητη και αντ' αυτού ρυθμίζεται μόνο ο χρόνος. Η λειτουργία αυτή ωφελεί τον χρήστη που θέλει να ρυθμίσει φωτονιακή επίδραση ή δοσολογία για μια συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΟΣΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο χρόνος δοσολόγησης μεταξύ κάθε ηχητικού σήματος μπορεί να ρυθμιστεί για λεπτά ή δευτερόλεπτα καθιστώντας δυνατή την προσαρμογή της δοσολογίας σε ένα ορισμένο είδος της θεραπείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η επιτραπέζια συσκευή MID LASER 2.5 διαθέτει επιπλέον κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά την δυνατότητα κάποιου (με χαμηλά οικονομικά) να προμηθευτεί σήμερα την βασική μονάδα και μια οικονομική κεφαλή και με τον καιρό όταν τα οικονομικά του στο μέλλον βελτιωθούν, να επεκτείνει την αγορά του σε άλλες κεφαλές laser οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν απλά να «κουμπώσουν» στην ίδια βασική του μονάδα χωρίς κανένα πρόβλημα.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Βασική μονάδα
Mid-Laser Base Unit

LENGTH: 248 mm

WIDTH: 148 mm

HEIGHT: 45 mm

WEIGHT: 1,4 kg

BATTERY TYPE: Lithium-ion

TYPICAL BATTERY TIME: 2,5 hour treatment time

ART.NO.: Base Unit 2.5

ΥΠΕΡΠΑΛΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ LASER

12 X 904 nm

WAVE LENGTH: 904 nm

LASER TYPE: Infrared, GaAs

NO. OF LASER DIODES: 12 x 904 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 12 x 60 mW (720 mW)

PEAK POWER: 12 x 20.000 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 904-12

4 X 904 nm

WAVE LENGTH: 904 nm

LASER TYPE: Infrared, GaAs

NO. OF LASER DIODES: 4 x 904 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 4 x 60 mW (240 mW)

PEAK POWER: 4 x 20.000 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 904-4

1 Кс 904 nm

WAVE LENGTH: 904 nm

LASER TYPE: Infrared, GaAs

NO. OF LASER DIODES: 1 x 904 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 1 x 60 mW (60 mW)

PEAK POWER: 12 x 20.000 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 904-1

ΠΑΛΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ LASER

1 X 808 nm

WAVE LENGTH: 808 nm

LASER TYPE: Infrared, GaAlAs

NO. OF LASER DIODES: 1 x 808 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 1 x 500 mW (80, 150, 300, 500 mW)

PEAK POWER: 1 x 1.400 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 808-1

1 X 660 nm

WAVE LENGTH: 660 nm

LASER TYPE: Visible red, GaAlInp

NO. OF LASER DIODES: 1 x 660 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 1 x 100 mW (25, 50, 75, 100 mW)

PEAK POWER: 1 x 120 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 660-1

1 X 520 nm

WAVE LENGTH: 520 nm

LASER TYPE: Visible green, InGaN

NO. OF LASER DIODES: 1 x 520 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 1 x 100 mW (25, 50, 75, 100 mW)

PEAK POWER: 1 x 150 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 520-1

1 X 450 nm

WAVE LENGTH: 450 nm

LASER TYPE: Visible blue, InGaN

NO. OF LASER DIODES: 1 x 450 nm

OUTPUT POWER (TOTAL OUTPUT POWER): 1 x 100 mW (25, 50, 75,100 mW)

PEAK POWER: 1 x 800 mW

BEAM SHAPE: Divergent

ART.NO.: 450-1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία Medical Laser LTD δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της υγείας και παρέχει πλήρη ενημέρωση σε Ιατρικά Συστήματα Θεραπευτικών Laser καθώς και την διάθεσή τους μαζί με την εκπαίδευσή σας.

NEWSLETTER

Newsletters

Εγγραφείτε στο newsletter μας

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

27 Dame Gruev Str., 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

+359 882 538 538

+30 6938 538 538

info@medical-lasers.eu

www.medical-lasers.eu